Vrijplaats voor het denken

Naast de bestaande leergangen biedt de Filosofische School Nederland ook de mogelijkheid aan bedrijven en instellingen om onderwijs op maat te leveren, waarin vanuit een integraal en normatief uitgangspunt wordt ingegaan op de vraagstukken die spelen in de eigen branche of binnen de eigen organisatie.  Neem voor een verkenning van de mogelijkheden contact op met het secretariaat: Info@filosofischeschool.nl

Ronde Tafels

Bestaat binnen de raad van bestuur of een managementteam van een bedrijf of organisatie de behoefte om vanuit een fundamenteel wijsgerig perspectief gezamenlijk te reflecteren op ontwikkelingen binnen de maatschappij of uw eigen organisatie, dan is het mogelijk om een zogenoemde Ronde Tafel te organiseren. Binnen de FSN bestaat een ruime ervaring op dit gebied. Onder leiding van ervaren en ook praktisch geschoolde filosofen kunnen vraagstukken binnen uw bedrijf of organisatie met behulp van socratisch/aristotelische gesprekstechnieken worden opgehelderd. Dergelijke ronde tafel bijeenkomsten zijn ook bijzonder geschikt voor visie- en strategieontwikkeling voor de lange termijn.

In beginsel zijn alle docenten binnen de leergang benaderbaar voor raadgeving op persoonlijk of professioneel vlak. Zij kunnen daartoe persoonlijk benaderd worden via het secretariaat. De Filosofische School Nederland biedt in beperkte mate ook wijsgerige coaching-trajecten aan, waarin bestuurders en managers individuele begeleiding krijgen bij de ontwikkeling van hun praktische wijsheid in leiderschap. Voor nadere informatie en/of een persoonlijke afspraak neem contact op met het secretariaat.

De Filosofische School Nederland verricht in beperkte mate consultancy-werkzaamheden voor overheid en bedrijfsleven. Het gaat daarbij steeds om specifieke opdrachten waar een filosofische benadering van de problematiek een uitdrukkelijke meerwaarde heeft. Verder dient natuurlijk de expertise in huis te zijn en moet de opdracht in het verlengde liggen van de doelstelling van de stichting.  Voor nadere informatie en/of een persoonlijke afspraak neem contact op met het secretariaat.