Vrijplaats voor het denken

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het secretariaat of het contact formulier invullen.

Contact: Contactpersoon/Secretariaat
drs.ing M.J.H. Baaijens
Busken Huetstraat 14-II
1054SZ Amsterdam
0031 (0)622456123
Info@filosofischeschool.nl