Vrijplaats voor het denken

De stichting Filosofische School Nederland steunt jaarlijks enkele promovendi op het gebied van de filosofie met een promotiebeurs (tot een maximum van 18.000 euro voor een maximumtermijn van vier jaar). Kandidaten zijn in beginsel afkomstig uit de masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur – FCB.  Om in aanmerking te komen voor een dergelijke beurs dienen kandidaten samen met hun promotiebegeleider (uit de staf van Centrum Èthos) een gemotiveerd voorstel in te dienen bij het stichtingsbestuur. Hun promotieonderzoek dient te resulteren in een proefschrift en één Nederlandstalige publicatie (bij voorkeur de handelseditie zijn van hun proefschrift).

Overige subsidies

Verder is het voor studenten en docenten mogelijk om gemotiveerde aanvragen in te dienen voor subsidies tot een maximum van 5.000 euro voor reizen, buitenlandse studieverblijven, congressen, vertalingen of andere activiteiten die in het verlengde liggen van de doelstelling van de stichting. Een beperkt aantal van deze aanvragen kan jaarlijks worden gehonoreerd. Kandidaten dienen van tevoren contact op te nemen met het secretariaat om hun voornemen kenbaar te maken. Aanvragen voor beurzen en subsidies kunnen op ieder moment van het jaar worden ingediend. Het stichtingsbestuur besluit in beginsel slechts twee maal per jaar, in juni en in december, over de eventuele toewijzing daarvan.