Vrijplaats voor het denken

De extra leergang Wijsheid in tijden van transitie bestaat uit drie tweedaagse bijeenkomsten – van woensdagavond 18.30 uur (ontvangst en diner) tot vrijdagmiddag 17.00 uur – die verspreid over één jaar worden aangeboden in de loop van 2019. Het maximaal aantal deelnemers per leergang is vijftien. De exacte data waarop de leergang plaatsvindt zullen in de zomer  van 2018 bekend worden gemaakt.

Mede dankzij de werkvorm en de locatie (3x tweedaagse bijeenkomsten/retraites gedurende één jaar) krijgen deelnemers de gelegenheid om afstand te nemen van de praktijk van alle dag en zich in een relatief besloten omgeving te bezinnen op hun eigen werk, de wereld om hen heen en de positie van de eigen organisatie daarbinnen. Fundamentele wijsgerige reflectie wordt afgewisseld met de behandeling van vraagstukken uit de eigen werkpraktijk. Daarbij is het uitdrukkelijk de bedoeling om professionals uit verschillende domeinen – met hun specifieke kennis, ervaring én dilemma’s – met elkaar in contact te brengen; teneinde met en van elkaar te leren. Dit alles vindt plaats onder leiding van inspirerende docenten/hoogleraren van naam en ervaren moderatoren.

klik hier voor de thematiek en programma omschrijving

Voor nadere informatie en voor opgave voor de leergang 2019 kunt u contact opnemen via de Contact pagina.