Vrijplaats voor het denken

In de winter van 2017 is onder leiding van Paul van Liempt en Ad Verbrugge Voor de Ommekeer van start gegaan als een publiek platform waarop wetenschappers, filosofen, kunstenaars en ondernemers bij elkaar komen om gezamenlijk na te denken over de maatschappelijke transformatie die gaande is en wat die betekent voor onze toekomst. Leidend is het vermoeden dat binnen enkele jaren een ‘ommekeer’ plaatsvindt die een fundamentele ontwrichting van de bestaande verhouding teweegbrengt, maar ook nieuwe mogelijkheden schept. Daarbij gaat om een samenspel van technologische, financieel-economische, politieke, ecologische en cultureel-religieuze factoren. De stichting FSN ondersteunt het platform en haar activiteiten. 

Filosofisch Actueel Gesprek

Binnen de masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur (FCB) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt in 2018 om de zes weken een programmaonderdeel worden aangeboden binnen het vak Filosofisch Actueel Gesprek. Het gaat daarbij om openbare filosofische gesprekken die plaatsvinden op donderdagmiddag van 16.00- 18.00 bij De Nieuwe Poort op de Zuid-As In Amsterdam. Onder leiding van Paul van Liempt en Ad Verbrugge gaan studenten en stafleden van FCB in gesprek met bestuurders, kunstenaars en wetenschappers over brandende maatschappelijke kwesties. De stichting FSN sponsort deze middaggesprekken en de aansluitende borrel.

De stichting FSN onderhoudt via haar bestuursleden en docenten goede contacten met verschillende media, zowel de geschreven media als de audiovisuele media: NRC, Volkskrant, FD, Groene Amsterdammer, omroep HUMAN, VPRO e.a. Zij acht de samenwerking met mediapartners van groot belang. In het voorjaar 2018 is onze partner Voor de Ommekeer een YouTube-kanaal gestart waarop scherpe gesprekken worden gevoerd over de genoemde thematiek. Interviewers en programmamakers zijn onder andere Paul van Liempt, Ad Verbrugge, Paul Scheffer en Marlies Dekkers. Stichting FSN maakt deze uitzendingen mede mogelijk. Klik hier voor het youtube kanaal.

De Filosofische School Nederland acht de publicatie van hoogwaardige Nederlandstalige filosofische boeken van groot belang voor haar doelstelling. Niet alleen ondersteunt de stichting schrijvers en filosofen financieel bij het uitbrengen van hun publicaties, maar vanaf 2018 begint zij in samenwerking met Centrum Èthos en uitgeverij BOOM met de uitgave van een eigen reeks filosofische studies.

http://www.voordeommekeer.nl/